Fundacja Dorastaj z Nami – serce z ulicy Ogrodowej

Przy ulicy Ogrodowej w Warszawie mieści się siedziba bardzo ciekawej organizacji pozarządowej. Jest to Fundacja Dorastaj z Nami, która niesie pomoc dzieciom, których rodzice stracili zdrowie lub życie pełniąc obowiązki służbowe.

Fundacja Dorastaj z Nami na swojej stronie internetowej zamieściła motto, które przyświeca jej misji: „Wybuch miny w Iraku, roztrzaskany radiowóz, zawalona ściana płonącego budynku. W mediach to wypadek na służbie. W domu naszych podopiecznych – życiowa tragedia. Zginął tata… I choć nie jesteśmy w stanie przywrócić dzieciom rodzica, możemy spróbować pomóc im dorastać. Liczymy, że przyłączysz się do naszej misji…”

Jak pomaga Fundacja Dorastaj z Nami?

Fundacja Dorastaj z Nami ma szeroki zakres pomocy. Oferuje prawdziwą pomoc dzieciom. Podopieczni fundacji mogą uzyskać pomoc finansową. Koszty, które współfinansuje Fundacja Dorastaj z Nami, to: czesne (przedszkola, szkoły), opłaty za internat/ akademik (w sytuacji, gdy Podopieczny pobiera naukę w miejscowości innej niż adres zameldowania), koszty podróży i pobytu na stypendiach zagranicznych, opłaty za zajęcia dodatkowe, w tym korepetycje, kursy, naukę języków obcych, zajęcia artystyczne, opłaty za zajęcia sportowe i sprzęt do uprawiania sportu, koszty uczestnictwa w kołach naukowych i kołach zainteresowań, koszty kursów zawodowych, koszty wyjazdów, obozów połączonych z nauką (dla uczniów i studentów), koszty dojazdów do szkoły i na dodatkowe zajęcia edukacyjne, koszty terapii wspierających radzenie sobie z emocjami (ADHD, terapia sensoryczna itp.), koszty pomocy logopedycznej, dofinansowanie warsztatów umiejętności społecznych, inne koszty, w tym zakupu materiałów i pomocy naukowych. Dodatkowo Fundacja Dorastaj z Nami niesie pomoc psychologiczną lub pomaga w kontaktach z doradcą edukacyjnym.

Bieg dla dzieci bohaterów

Fundacja Dorastaj z Nami proponuje różne aktywności, które zwracają uwagę na problem, który kryje się za jej funkcjonowaniem przy okazji prowadząc zbiórkę na potrzeby jej funkcjonowania. Taką aktywnością jest bieg charytatywny pod nazwą „Biegaj Pomagaj”. W tym roku odbędzie się jego druga edycja w dniach 28.04-03.05. Formuła tego biegu polega na wybraniu pięciokilometrowego odcina biegu i jego przebiegnięciu w dowolnym zakątku kraju. Po przebiegnięciu wysyła się fundacji screenshota z aplikacji i przy okazji można pomóc dzieciom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *