Problemy szkolne naszych dzieci

Szkoła jest niestety często miejscem, gdzie dzieci przeżywają wiele stresogennych sytuacji zarówno w kontaktach z rówieśnikami, jak i w odniesieniu do obowiązującego w polskich szkołach modelu kontrolowania i oceniania uczniów. Na to nakładają się oczekiwania rodziców oraz własne potrzeby i pragnienia.

Wszystkie te elementy mogą stać się podłożem do przeżywanych różnego rodzaju problemów szkolnych.
Czasami napięcie i stres towarzyszący chodzeniu do szkoły powoduje, że dziecko nie chce tam przebywać.

Problem z unikaniem szkoły wymaga przemyślenia ze strony rodziców, ważna jest określenie źródła niechęci oraz pomoc dziecku w przezwyciężeniu tej niechęci.

Problemem może być sama nauka zwłaszcza dla dzieci mniej zdolnych lub takich których rodzice na silę starają się popchnąć w wybranym kierunku nie zważając na ich rzeczywiste możliwości i posiadane zdolności. Jeśli pojawiają się problemy w nauce należy przede wszystkim poszukać ich przyczyny.

Konieczna jest szczera rozmowa z dzieckiem, w trakcie której absolutnie nie wolno osadzać dziecka, ani tym bardziej karać. Być może problemy wynikają z niskiej samooceny, nieśmiałości.

Często dobrym rozwiązaniem jest ustalenie harmonogramu nauki, ponieważ czasami dziecko nie potrafi realnie ocenić ile czasu potrzebuje na dany przedmiot, co może doprowadzić do sytuacji kiedy nie odrabia zadania wcale, bo nie zdąży.

Istotne jest, aby z dzieckiem codziennie rozmawiać, żeby miało ono poczucie, że jest kochane i w pełni akceptowane.

Sytuacją idealna jest kiedy dziecko samo przychodzi do rodziców powiedzieć co go gnębi. Niezależnie jednak jak duże dziecko przeżywa problemy w szkole należy wspierać jego wysiłki, pomagać w odrabianiu lekcji, chwalić za sukcesy, nawet jeśli są to rzeczy drobne.

Zarówno świadek, jak i uczestnik wypadku mają obowiązek ujawnienia swojej tożsamości, gdyż obie te osoby mają wpływ na ustalenie odpowiedzialności w wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *