Przedszkole dla dzieci autystycznych – wspomaganie rozwoju

Rolą każdej placówki opiekuńczo­-wychowawczej jest pomoc w rozwoju oraz współuczestniczenie w pewnego rodzaju procesie edukacyjnym.

Jeśli przyjrzymy się placówce dla najmłodszych, możemy zauważyć wielorakie pole działania, jakie mają pracownicy takiego ośrodka, zwłaszcza jeśli jest to przedszkole. Dzieci uczestniczące w zajęciach przedszkolnych, przede wszystkim te młodsze, wymagają szczególnego traktowania.

Przedszkole jest zazwyczaj pierwszym miejscem w którym przychodzi im inicjować kontakty społeczne. Już samo wyjście poza naturalne rodzinne środowisko, jest ogromnym wydarzeniem nie tylko dla samego dziecka i jego rodziców. Również wychowawcy, stają przed wyzwaniem, pełni nadziei, że uda im się w najlepszy sposób poznać młodego człowieka i poprowadzić go przez niezwykłą drogę poznania.

Dzieci patrzą na świat zupełnie inaczej niż dorośli, ich myślenie nie jest jeszcze tak obciążone negatywnymi doświadczeniami, ich umysły są niesamowicie chłonne na każde bodźce i bardzo wrażliwe zarazem. Dzieci, które borykają się z pewnymi ograniczeniami, powstałymi np. wskutek choroby, mają przed sobą nie tylko przygodę ale i pracę. Przedszkole dla dzieci autystycznych jest tego doskonałym przykładem.

Wyrównywanie deficytów to główne zadanie opiekunów i wychowawców, jednak w przypadku autystyków, zdecydowanie ważniejsze od samych metod jest indywidualne podejście do dziecka. Każde dziecko niesie w sobie inne wartości, każde inaczej zapatruje się na otaczającą je rzeczywistość i każde z nich inaczej układa sobie to wszystko czego dotyka swoimi zmysłami, porządkując swój własny świat. Nie ma więc uniwersalnych wzorów pracy z dzieckiem autystycznym, można próbować wprowadzać najróżniejsze metody terapeutyczne, dzięki temu jest szansa, że trafimy na tę najlepszą, dostosowaną do dziecka. Postawą dobrze pojętego podejścia jest indywidualny program edukacyjno­ terapeutyczny.

Oczywiście praca z dzieckiem autystycznym opiera się o metody naukowe opracowane przez lekarzy, psychologów. Możemy docierać poprzez sztukę, dzięki artterapii, muzykoterapii, doskonałym wsparciem są zajęcia fizykoterapeutyczne jednak kładzie się nacisk na doskonalenie umiejętności społecznych, współżycie w grupie.

Uzupełnieniem wszelkich działań jest praca z logopedą. Bardzo istotna jest współpraca przedszkola z rodziną dziecka, tylko wtedy można znajdować wspólne drogi dotarcia do dziecka, a właściwie można to nazwać pukaniem do jego wewnętrznego świata. Razem można stworzyć bezpieczną, pewną rzeczywistość w której dziecko staje się po prostu szczęśliwsze. Wspomaganie rozwoju to przecież praca wspólna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *