Terapia neurologopedyczna – pomoc w zaburzeniach mowy

 

Dzięki niej przekazujemy sobie uczucia, informacje i dyspozycje. Jest jednym z podstawowych sposobów porozumienia się. O czym mowa? O użyciu języka w procesie komunikowania się ludzi czyli o… mowie. Jej zaburzenia utrudniają funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie i są często spowodowane uszkodzeniami w obrębie układu nerwowego. Zarówno dorosłym pacjentom, jak i dzieciom, z pomocą przychodzi neurologopedia.
Kiedy wybrać się do gabinetu terapeutycznego

W przypadku zaburzenia mowy u dzieci, na każdym etapie ich rozwoju, rodzice powinni zwracać uwagę na wiele niepokojących sygnałów. Maluchy, które do 12. miesiąca życia nie kierują wzroku w kierunku dźwięku, mają problemy z gryzieniem i połykaniem pokarmów, rzadko gaworzą, nie próbują naśladować gestów innych osób, powinny trafić do gabinetu neurologopedy. Podobnie, gdy dzieje się tak u dzieci powyżej roku życia. Inne zachowania, które mogą wzbudzić czujność rodziców to niechęć dzieci do werbalnego kontaktu z dorosłymi oraz problemy z wypowiadaniem sylab i pojedynczych słów. Jeśli rodzic zauważy, że dziecko ma nawyk oddychania przez usta, nie wskazuje palcem obiektów, nie reaguje na polecenia, nie odpowiada na pytania i nadmiernie się ślini, warto, aby skonsultował zachowanie malucha z terapeutą. Grupą, która kwalifikuje się do interwencji neurologopedycznej, są również dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami neurologicznymi, zespołami genetycznymi lub opóźnieniami psychoruchowymi.

Neurologopedia pomaga w powrocie do zdrowia także dorosłym, dotkniętym afazją lub dysfazją na skutek udaru, wylewu, zatoru mózgowego bądź wypadku. Zaburzenia te objawiają się trudnościami w mówieniu, pisaniu, czytaniu, również kłopotami ze zrozumieniem komunikatów i liczeniem. Na rehabilitację neurologopedyczną mogą liczyć także osoby cierpiące na chorobę Alzheimera, Parkinsona lub demencję.

Diagnoza i leczenie neurologopedyczne

Do postawienia diagnozy służą specjalistyczne testy, którym poddawani są pacjenci. Są one dostosowane do występujących zaburzeń. Na konsultację u neurologopedy trzeba zabrać ze sobą całą dokumentację medyczną – wyniki badań, opinie lekarzy, historię leczenia, która pomoże w ocenie zaburzeń. Ważny jest również wnikliwy wywiad z samym pacjentem i jego rodziną. Każda terapia dostosowywana jest indywidualnie do pacjenta. Proces terapeutyczny ma na celu stymulację nadawania i odbioru mowy, jej automatyzację i powtarzanie, a także aktywację umiejętności dialogu, mowy opowieściowej oraz reedukację zdolności pisania i czytania. W trakcie terapii, specjaliści przeprowadzają m.in. ćwiczenia prawidłowej emisji głosu, ćwiczenia oddechowe i artykulatorów, masaże logopedyczne i regulujące, trening słuchowy oraz metody werbalno-tonalne.

Techniki fizjoterapeutyczne dla pacjentów z zaburzeniami mowy

W neurologopedii może być stosowany kinesiotaping, czyli plastrowanie, które jest praktykowane przez fizjoterapeutów jako element rehabilitacji ruchowej. Dlatego w zaburzeniach mowy pomocna może być również ocena kondycji dziecka przez fizjoterapeutę pediatrycznego. Współpraca specjalistów z zakresu neurologopedii i fizjoterapii to właśnie szansa na wprowadzenie do rehabilitacji takiej techniki jak elastyczny terapeutyczny taping, który z powodzeniem może być stosowany w przypadku zapaleń stawów skroniowo-żuchwowych, zaburzeń połykania, nadmiernego ślinienia, czy problemów z motorycznością języka. Warto dopytać specjalistę o możliwość zastosowania tapingu w terapii neurologopedycznej.

Im szybciej tym lepiej – reagowanie na zaburzenia mowy

Terapia neurologopedyczna najlepiej sprawdza się w przypadku szybkiego wykrycia zaburzeń mowy. Regularne spotkania, dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci lub dorosłych, w trakcie których stymulowane są procesy poznawcze i funkcje związane z językiem to podstawa pracy z pacjentami. Natychmiastowe rozpoczęcie odpowiednich działań terapeutycznych daje dużą szansę na szybką poprawę i powrót do normalnego funkcjonowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *