Uczeń słaby – uczeń dobry, czyli jak nie tworzyć podziałów w klasie?

Każdy uczeń rozpoczynając naukę w szkole chciałby być dobrym uczniem. Jednak nie wszystkim się to udaje. Już na starcie często zaznaczają się miedzy dziećmi wyraźne różnice. Przyczyn jest wiele, czy to zróżnicowany poziom dojrzałości szkolnej, czy indywidualny charakter i temperament dziecka.

Następują podziały – na tych bardziej lubianych i mniej lubianych, słabszych i mądrzejszych, lepszych i gorszych. Nadal też zauważyć można duże podziały ze względu na stopień zamożności rodziców i na ogół rodzice sami go tworzą.

Dlatego, też bardzo dużo mówi się o akceptacji każdego ucznia, bez względu na jego zdolności intelektualne, pochodzenie czy też wygląd zewnętrzny. Bardzo ważny jest stosunek nauczyciela do ucznia.

Dzieci obserwują nauczyciela i jeśli on okazuje niechęć do ucznia słabego, to zrobią to też pozostałe dzieci. W każdej klasie znajdzie się uczeń zdolny i uczeń słabszy. Zadaniem nauczyciela jest stworzyć taki system pracy, aby uczeń zdolny nie nudził się na zajęciach, a uczeń słaby miał możliwość osiągania sukcesów i poczucia pewności.

Uczniowie zdolni często popadają w nudę, a uczniowie słabi łatwo zniechęcają się.
Aby nie doprowadzać do podziałów w klasie dobrym rozwiązaniem jest stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uczniami. Metoda pracy grupowej i odpowiedni przydział zadań daje większe możliwości integrowania się zespołów.

Zadaniem nauczyciela jest odpowiednie dostosowanie poziomu zadań i wymagań do możliwości ucznia. Tak pokierować lekcją aby ujawniła się aktywność całej klasy.

Podsumowując – taka praca z uczniem zdolnym i słabszym, aby nie doprowadzić do podziałów wymaga wiele uwagi i poświęcenia nie tylko ze strony nauczyciela, ale też ze strony rodziców i samych uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *