Zajęcia korekcyjne w szkołach i ich rola

Rozwój cywilizacyjny, nieustanne tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym dziecko odbija się w sposób niekorzystny na narządach ruchu rozwijającego się dziecka, a tym samym upośledza narządy wewnętrzne zwiększając niewydolność układu oddechowego, sercowo-naczyniowego oraz objawy ze strony układu nerwowego.

Postępowanie korekcyjne w szkołach ma na celu likwidację wady postawy lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała. Gimnastyka korekcyjna w szkołach kierowana jest głownie do dzieci młodszych z wadami postawy nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego.

W szkołach gimnastyka korekcyjna powinna być organizowana w wymiarze przynajmniej dwóch godzin tygodniowo. Ponieważ proces wyrównywania wad jest długotrwały i może trwać nawet kilka lat, musi być to proces przemyślany i konsekwentnie stosowany, aby dał oczekiwane rezultaty.

Wady nie zauważone, nie korygowane w porę mogą nawet doprowadzić do trwałych zniekształceń i w konsekwencji do kalectwa.

Ważna jest w tym względzie świadomość nauczycieli, a szczególnie rodziców, dlatego też dobra współpraca nauczyciela prowadzącego gimnastykę korekcyjną , rodzica i lekarza pierwszego kontaktu , oraz świadomość samego dziecka dadzą znacznie szybsze efekty.

Duże znaczenie ma tu również wcześniejsza profilaktyka, aby nie tylko likwidować powstałe już wady postawy, ale aby ograniczyć ich powstawanie i w miarę szybko wyłapać ewentualnie powstałe już wady.

I to jest również duże zadanie dla szkoły:
ukształtowanie w dziecku takiej świadomości, takiej postawy, która będzie rozumiała potrzebę dbania o własne ciało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *