Dzieci powyżej 10 roku życia nie mają szans na adopcję?

Dla większości osób pragnących dziecka, adopcja jest ostatnią opcją, jaką biorą pod uwagę. Jeśli już decydują się na przysposobienie potomka, z reguły wybierają noworodki lub dzieci w wieku nieprzekraczającym kilku lat.

Niestety, chętnych do adopcji starszych dzieci jest niewielu. Ośrodki adopcyjne przyznają, że od 10. roku życia szanse na adopcję drastycznie spadają.

Mniejsze prawdopodobieństwo znalezienia nowej rodziny występuje również w przypadku dzieci mających kłopoty ze zdrowiem oraz rodzeństwa, przy czym im liczniejsze są rodzeństwa, tym trudniej o zainteresowaną adopcją rodzinę. Tę przykrą prawdę potwierdzają statystyki.

Małe zainteresowanie tzw. „trudnymi” adopcjami zaobserwował m.in. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. Jak wynika z przedstawionych przez placówkę danych, w minionym roku do adopcji trafiło 492 dzieci z tego regionu. Najczęściej były to maluchy w wieku nieprzekraczającym 4. roku życia.

Między styczniem a czerwcem 2015r., na 220 adoptowanych dzieci, ponad 50% należało właśnie do tej grupy wiekowej. Dokładniej, 36 było malców mających mniej niż rok, a 87 tych, które mieściły się w przedziale 1-4 lata. W tym samym czasie do nowej rodziny trafiło jedynie 28 dzieci mających więcej niż 10 lat.

Zdaniem pracowników ośrodków adopcyjnych, można zwiększyć zainteresowanie adopcjami starszych dzieci, lecz wymaga to nieco wysiłku. Zaobserwowano, że efekty przynoszą dni otwarte oraz kampanie informacyjne zachęcające do przysposobienia starszych dzieci.

Jeszcze trudniej jest jednak w przypadku dzieci mających problemy zdrowotne, w tym dzieci cierpiących na syndrom alkoholowego zespołu płodowego. Zarówno dzieci z FAS, jak i przewlekle chorujące oraz niepełnosprawne mają większe szanse na adopcję zagraniczną. Ich przysposobieniem interesują się m.in. Niemcy i Holendrzy. Podobnie jest z rodzeństwami składającymi się z 3 lub większej liczby dzieci.

Ośrodki adopcyjne zobowiązane są do przestrzegania restrykcyjnych procedur, dlatego zanim pojawi się możliwość adopcji zagranicznej, dane dzieci szukających nowego domu przenoszone są z konkretnego ośrodka do Wojewódzkiego Banku Danych.

Dopiero, kiedy nie udaje się znaleźć domu na terenie województwa ani kraju, pod uwagę bierze się adopcję do rodziny z innego państwa. Należy jednak podkreślić, że dzieci, które ukończyły 13 lat, muszą wyrazić zgodę na przysposobienie przez określoną rodzinę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *